Gå til hovedindhold

1

Kreativitet. Høj faglighed.
Dannelse. Fællesskab.

Fordi vores elever skal bruge den faglige viden til at kunne skabe og nytænke

Natur

Det er i fællesskab, vi skaber den gode skole

Velling Friskole er beliggende i landsbyen Velling ved Ringkøbing Fjord. I 1992 lukkede den kommunale skole, og en gruppe af forældre tog initiativ til at starte en friskole i Velling.

Friskolen er grundtvig-koldsk og tilbyder undervisning fra 0. til 8. klasse. Vi er ca. 160 elever og 12 lærere.

Vi tror på, at et godt læringsmiljø skabes ved at gøre skolen til et rart og trygt sted at være. Det skal være udfordrende og spændende at gå i skole, og alle – store som små – skal behandle hinanden med respekt.

Vi tilstræber en høj faglighed indenfor de gængse fag som dansk, matematik, sprog og de naturfalige fag. I lige så høj grad vægter vi de kreative og idrætslige fage, som kræver en høj form for selvdisciplin, præcision og færdighed.

Høj Faglighed

Fordi vores lærere brænder for deres fag, og det smitter af på eleverne

Vi starter dagen med, at alle børn og voksne mødes til morgensang. Med sange, fadervor og fortælling byder vi den nye dag velkommen. Vi vægter elevdemokratiet og har et ugentlig elevmøde, hvor alle skolens ansatte og elever kan komme til orde. Det er i fællesskab, vi skaber den gode skole.

Kerneværdierne for vores undervisning, samvær og samarbejde er åbenhed, tillid, respekt og anerkendelse:

Åbenhed overfor mange tilgange, åbenhed overfor dialog og åbenhed overfor omverdenens hastige forandringer – men med en stærk forankring i skolens grundlæggende værdier. Tillid til at vi selvfølgelig vil hinanden det bedste, og respekten for det enkelte individ og erkendelsen af, at det er fællesskabet der er med til at forme os hver især.

For os er en god skole meget mere end faglige færdigheder. Den er uddannelse for livet. En god skole giver eleverne sociale, kreative og kulturelle færdigheder og en ballast, der gør dem åbne overfor livets muligheder.

Velling FriskoleNaturhuset Velling

Log på Office 365Log på Viggo

Nyheder

Mød vores personale

Kristina Frydendahl

Kristina Frydendahl

Pædagogisk medhjælp

Martin Moesgård

Martin Moesgård

Pedel

Araan Aarup

Araan Aarup

Rengøring

Araan Craig

Araan Craig

Rengøring

Anja

Anja Mørk Jensen

Pædagog

Anni

Anni Daugaard Volder

Pædagog

Asger

Asger Bruzelius

Pædagogmedhjælper

Libby

Libby Justice-Hansen

Pædagogmedhjælper

Louise

Louise Jakobsen

Pædagog

Mette

Mette Østergaard

Pædagogmedhjælper

Anne Mette

Anne Mette Galsgaard

PÆDAGOG

helle

Helle Hvegholm Kuur Hansen

PÆDAGOG

Trine

Trine Skovbjerg Hansen

PÆDAGOG

Billede

Lillian Bitten Mouritsen

PÆDAGOG

Martin

Martin Kallesøe

BARSELSVIKAR