”Det er ikke alt, der kan tælles, der tæller
– og det er ikke alt der tæller, der kan tælles ”

Albert Einstein.


På Velling Friskole har vi valgt, at test og karakterer ikke skal fylde i vores hverdag.

Vi vil have et åbent, frit, kreativt, legende og stærkt fagligt læringsmiljø. Der skal selvfølgelig stilles masser af krav, men der skal være mulighed for, at den enkle kan fordybe sig, udvikle sine evner og gøre sig umage i alle fag og ikke kun i det, der kan måles. Alle børn er forskellige, og ingen udvikler sig ens eller i samme tempo. På Velling Friskole sætter vi derfor ikke krav om, at elever på samme alder skal kunne det samme på samme tidspunkt. Vi arbejder hele tiden bevidst på, at det er den indre motivation, der driver værket og ikke en udefra styrende faktor, så som test og karakterer

Når der lægges pres på for at opnå resultater, så fører det let til teaching to the test, hvilket risikerer at føre til overfladisk læring. Det er svært at skabe en kompleks, personlig og social læringsproces, når fokus er rettet mod det endelig resultat – det målbare.

Vi har en stærk evalueringskultur på Velling Friskole. Vi er ikke i tvivl om, at skolen skal evaluere undervisningen og den læring, eleverne får med herfra. Vores måde at undervise på lægger op til en løbende evaluering med og af eleverne. Vi prioriterer tid til:

  • et meget tæt skole-hjem samarbejde
  • løbende elev-lærer samtaler
  • tilbagemeldinger både på mundtlige og skriftlige opgaver
  • tilbagemeldinger på fremlæggelser af både lærere og andre elever
  • store projektfremlæggelser i de ældste klasser, som overværes og evalueres af andre elever, forældre og lærere

Vi forholder os hele tiden til debatten om test og karakterer og evaluerer løbende vores praksis.

Målet må altid være, at eleverne bevarer motivationen og lysten til at lære.