Vores LEGO® Education byggesæt, lærervejledninger og aktivitetspakker bruges til spændende, praktiske projekter for elever på alle klassetrin. Særlig relevante er de i forbindelse med undervisning i natur/teknik, matematik, fysik/kemi og tværfaglige projekter.

Aktivitetspakkerne er udviklet af erfarne lærere og har et naturligt forløb, der engagerer og motiverer eleverne gennem fire faser:

Identifikation, Konstruktion, Refleksion og Inspiration.

Identifikation
Det er vigtigt at fange elevernes interesse for at få et positivt og motiverende indlæringsmiljø. Aktiviteter fra LEGO Education begynder altid med en engagerende udfordring, der præsenteres med videoklip, fotografier, historier, animationer osv. fra den virkelige verden. Eleverne kan forholde sig til disse og finder dem spændende.

Konstruktion
Eleverne arbejder i hold og skal løse en fri byggeopgave, der har forbindelse til udfordringen. De laver deres egne løsninger og planlægger, bygger og tester deres modeller eller softwareprogram.

Refleksion
I denne fase reflekterer eleverne over, hvad de netop har bygget og opnået. De drøfter det aktuelle projekt, reflekterer over resultatet og tilpasser deres idéer. Læreren fremmer denne proces yderligere ved at stille spørgsmål.

Inspiration
Materialet indeholder idéer til at udbygge modellerne, hvilket giver nye udfordringer inden for det samme tema. Eleverne opfordres til at ændre eller tilføje funktioner på deres modeller, hvilket fører dem over i en ny identifikationsfase. Dermed kommer de ind i en positiv indlæringsspiral, hvor de giver sig i kast med stadigt sværere udfordringer.

Det er meget vigtigt at undervise i problemløsning, og i dén forbindelse er LEGO løsningerne et rigtigt godt værktøj. Velling Friskole arbejder med følgende moduler:

Videnskab og Teknologi

Fra 8 år
Eleverne får en bedre forståelse for, hvordan kræfter påvirker bevægelse, og får mulighed for at udforske forskellige energikoncepter. De bygger mere komplekse mekanismer og bruger dem til at foretage nøjagtige observationer, målinger og registreringer og til at konstruere deres egne løsninger.

Robotteknologi LEGO® Education WeDo™

Fra 8 år
Det spændende LEGO® Education WeDo™ koncept kan bruges til at komme i gang med enkel robotteknologi på en sjov og spændende måde. Eleverne bygger modeller, tilslutter enkle sensorer og motorer, som er forbundet med en computer, og de programmerer robotter ved at bruge intuitiv, ikonbaseret software.

Robotteknologi og datalogging LEGO® MINDSTORMS® Education

Fra 12 år
Eleverne bygger robotter og anvender softwaren til at planlægge, teste og ændre programmeringssekvenserne for at få robotten til at efterligne forskellige bevægelser fra den virkelige verden. De indsamler og analyserer data fra sensorerne ved at bruge dataloggingfunktioner såsom visning af grafer. Med robotteknologi kan eleverne på en spændende måde se, hvordan fysik, teknologi, teknik og matematik kan anvendes i praksis.