Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Bestyrelsen 2024

Bestyrelsen fra 1. maj 2024:

Anita Gohr (formand)
anitagohr@velfri.dk

Jeppe W. Kristensen (næstformand)
jeppekristensen@velfri.dk

Morten Lassen (kasserer)
mortenlassen@velfri.dk

Malene Nielsen (sekretær)
malenenielsen@velfri.dk

Mitzie Hedevang (bindeled til Naturhuset)
mitziehedevang@velfri.dk

Johanne Heinsen
johanneheinsen@velfri.dk

Anette H. Ramskov 
anetteramskov@velfri.dk