Optagelsesprocedure

Fra januar 2023 indfører vi en ny procedure for optag i både børnehave og skole. I kan læse mere omkring proceduren her:

Hvordan skriver man sit barn op i Naturhuset

Naturhuset er en privat daginstitution, hvilket betyder at man som forældre skal skrive sit barn op til en plads direkte hos os. I forbindelse med indskrivning lægger vi stor vægt på den personlige kontakt, og indskrivning vil altid starte med personlig kontakt med lederen af Naturhuset og skolelederen på Friskolen, hvis man har interesse for at blive skrevet på venteliste til Velling Friskole.

Alle børn der ønsker at starte i Naturhuset, bliver skrevet på venteliste. Vi bestræber os på at man, seks måneder før barnet skal starte i børnehave, får besked på, om der er en plads.

Vi tilstræber max. 16 børn på hver årgang, og når de sammensættes, vægter vi følgende kriterier:

  • At man deler Naturhusets værdier og holdninger
  • Lokale familier
  • Søskende til børn i børnehaven og på friskolen

Hvis man ønsker at et barn skal skifte børnehave i løbet af sin børnehavetid, skal man henvende sig til lederen af Naturhuset. Hvis vi vurderer, at der er plads i en af grupperne, inviteres forældrene ind til en afklarende snak.

Har vi ikke plads, er man velkommen til at få skrevet sit barn på venteliste.

Bliv elev på Velling Friskole

Velling Friskole er et skoletilbud, hvor vi vægter familier, der deler skolens værdier og holdninger, og som har lyst til at deltage i fællesskabet på friskolen.

I forbindelse med indskrivning lægger vi stor vægt på den personlige kontakt, og indskrivning vil altid starte med personlig kontakt samt en rundvisning med friskolens skoleleder.

Indskrivning til 0. klasse

Alle børn der ønsker at starte i 0. klasse på Velling Friskole, bliver skrevet på venteliste.

I september året inden skolestart sammensættes den kommende 0. klasse.

Familier der ikke er en del af Velling Friskole eller Naturhuset i forvejen, bliver inviteret ind til en samtale.

Vi tilstræber en klassestørrelse på max. 18 elever i de mindste klasser. Når klasserne sammensættes, vægter vi følgende kriterier:

  • At man deler skolens værdier og holdninger
  • Børn fra Naturhuset
  • Søskende til børn på friskolen
  • Familier med lokal tilknytning

Indskrivning 1. – 8. klasse

Hvis man ønsker et skoleskifte til Velling Friskole, skal man henvende sig til skolelederen.

Der skal altid ske en pædagogiske vurdering af en klasse før der optages nye elever. Hvis vi vurderer, at der er plads i en klasse, inviteres forældrene ind til en afklarende samtale og afgivende skole kontaktes.

Har vi ikke plads, er man velkommen til at få skrevet sit barn på venteliste.

Hvis I er interesserede i at få jeres barn på Velling Friskole, kan I kontakte Skoleleder Karoline Reenberg på karoline@velfri.dk eller 20899603

UDMELDELSE

Skulle man ønske at udmelde sit barn fra Velling Friskole kontaktes skolelederen.

Ved udmelding betales der skolepenge pr. løbende måned + 1. ekstra måned. 

Udmeldelse af skolens SFO, skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Her betales der ligeledes pr. løbende måned + 1. ekstra måned.

Børn udmeldes automatisk af SFO efter 3. klasse.