Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Bestyrelsen fra 1. maj 2022:

Anita Gohr (Formand)
anitagohr@velfri.dk

Ole Green (Næstformand) 
olegreen@velfri.dk

Thomas Bjørnsgaard  (Kasserer)
thomas@velfri.dk

Mitzie Hedevang  (Sekretær) 
mitziehedevang@velfri.dk

Daisy Imhof (Menig)
daisyimhof@velfri.dk

Johanne Heinsen (Menig)
johanneheinsen@velfri.dk

Kathrine D. Nygaard (Menig)
kathrinenygaard@velfri.dk

Underskrevet standardvedtægter for Velling Friskole