Velling Friskole er beliggende i landsbyen Velling ved Ringkøbing Fjord. I 1992 lukkede den kommunale skole, og en gruppe af forældre tog initiativ til at starte en friskole i Velling.

Friskolen er grundtvig-koldsk og tilbyder undervisning fra 0. til 8. klasse. Vi er ca. 160 elever og 12 lærere.

Vi tror på, at et godt læringsmiljø skabes ved at gøre skolen til et rart og trygt sted at være.

Det skal være udfordrende og spændende at gå i skole, og alle – store som små – skal behandle hinanden med respekt.

Vi tilstræber en høj faglighed indenfor de gængse fag som dansk, matematik, sprog og de naturfalige fag. I lige så høj grad vægter vi de kreative og idrætslige fage, som kræver en høj form for selvdisciplin, præcision og færdighed.

Vi starter dagen med, at alle børn og voksne mødes til morgensang. Med sange, fadervor og fortælling byder vi den nye dag velkommen.

Vi vægter elevdemokratiet og har et ugentlig elevmøde, hvor alle skolens ansatte og elever kan komme til orde.

Det er i fællesskab, vi skaber den gode skole.

Kerneværdierne for vores undervisning, samvær og samarbejde er åbenhed, tillid, respekt og anerkendelse:

Åbenhed overfor mange tilgange, åbenhed overfor dialog og åbenhed overfor omverdenens hastige forandringer – men med en stærk forankring i skolens grundlæggende værdier

Tillid til at vi selvfølgelig vil hinanden det bedste, og respekten for det enkelte individ og erkendelsen af, at det er fællesskabet der er med til at forme os hver især.

For os er en god skole meget mere end faglige færdigheder. Den er uddannelse for livet. En god skole giver eleverne sociale, kreative og kulturelle færdigheder og en ballast, der gør dem åbne overfor livets muligheder.

Vi ser på det hele menneske.

Med kerneværdierne i ryggen har vi lavet en fælles forventningsafstemning mellem elever, forældre og skole som giver os grundlaget for at skabe den bedst tænkelige skole:

Den bedste skole skaber vi sammen!.pdf

Høj Faglighed

Fordi vores lærere brænder for deres fag, og det smitter af på eleverne

Kreativitet

Fordi vores elever skal bruge den faglige viden på at kunne skabe og nytænke

Fællesskab

Fordi vi mener, at trygge rammer er det bedste grundlag for læring