Jens Søndergaard Nielsen
Mobil: 30 76 16 69
E-mail: jens.soendergaard.nielsen@rksk.dk

Jens er tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i RKSK- kommune, og har ansvaret for og forestår vejledningen om uddannelse og erhverv til eleverne i skolens 6.-8. klasse. Elevens forberedes på valget med at deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan, som videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge begynder på.

Læs mere på: UU-Vejledningen i RKSKs hjemmeside http://www.uu-rksk.dk/