Satellitten er for alle børn i 0.-3.kl. Der er mulighed for en morgenplads, hvor børnene er i naturhusets lokaler indtil kl. 7.55 hvorefter de bliver fulgt i skole. Om eftermiddagen har Satellitten deres egne lokaler på skolen og gør også stor brug af skolens udeområder.

Der er altid en god blanding af planlagte frivillige aktiviteter og fri leg om eftermiddagen. Der serveres frugt hverdag omkring kl. 14.00. I løbet af året bliver der arrangeret discofest, drenge/pigeaften, aftenåbent og lign.