Naturhuset har et forældreråd bestående af 4 forældre. De varetager praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, står for at arrangere forældrekaffe, fællesspisning og lign. Forældrerådet tager også kontakt til nye familier og byder dem velkommen i Naturhuset.