Velling Friskoles placering i et lille lokalsamfund forpligter. Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere. Samarbejdet spænder fra det formaliserede til det tætte og nære samarbejde.

Fælles for grundlaget er, at Velling Friskole ønsker at være en troværdig og interesseret samarbejdspartner.

Velling ´Friskole vil det konstruktive, engagerede og ærlige samarbejde med øvrige institutioner og foreninger i lokalområdet. F.eks. kan alle benytte skolens lokaler efter endt skoletid. Jo mere liv jo bedre.

Ovennævnte grupper er også inviteret og flittige bidragere til materiale i friskolens fredagsbrev.