Skolepengesatserne på Velling Friskole i skoleåret 2023 – 2024 er følgende:

Skolepenge for 0.-8. klasse (reguleret 1. januar 2024)

  1. barn 1160 kr.
  2. barn  580 kr.

De efterfølgende børn tages der ikke betaling for.

Fra 0.- 8. klasse betales skolepenge over 12 måneder. Dvs. ved udmeldelse i slutningen af skoleåret skal der betales for juli måned.

Lejrskole

Man betaler 75,- kr. pr. døgn pr. barn til fortæring.

Der kan blive tale om begrænset ekstrabetaling i nogle af klasserne alt efter, hvor turen går hen.

Sfo:

Heldagsplads - 1320 kr.
Eftermiddagsplads - 925 kr.
Morgenplads - 305 kr.

Evt. økonomisk fripladstilskud til SFO søges af forældrene selv gennem kommunen.