Årskalender

Dette er den kalender som gælder fra skoleårets start. Efterhånden som vi fastlægger Åben Morgensang m.fl. og hvis der kommer ændringer, bliver de datoer opdateret i kalenderen på hjemmesiden og meldt ud i fredagsbrevet.

Det vil altid være datoerne i kalenderen på hjemmesiden, som gælder.

Kalender 2023-24 - opdateret august 2023_1.pdf

Beskrivelse af Årets gang på Velling Friskole

AUGUST

Første skoledag

Første skoledag er en festdag. Alle modtages via hovedindgangen af lærerne. Derefter begynder vi dagen kl. 9.00 med morgensang i multisalen, hvor lærere og alle klasser, samt nye børn og forældre, bliver præsenteret. Der er kaffe til forældrene, mens børnene har den første time. Husk en lille madpakke. Dagen sluttes af i fællesskab, og alle har fri kl. 12.00. Friskolens sfo, Satellitten, har åbent denne dag.

Trivselsdage

Skoleåret indledes med 4 trivselsdage. I løbet af de første par uger har alle klasser, undtagen 0. og 1. klasse, en overnatning. Der er en egenbetaling max 75,- kr. til forplejning, som trækkes via skolepenge.

SEPTEMBER

Familiedag

Der afholdes en ”Familiedag”, hvor forældre og søskende tager aktiv del i dagens program. Dette er som regel en lørdag i september. Dagen gælder som en obligatorisk skoledag. I 2023 er familiedagen erstattet af et cykelsponsorløb den 16. september. Ligesom familiedagen er sponsorløbet en obligatorisk skoledag.

Forældremøder

I efteråret afholdes der forældremøde i de respektive klasser. Her er klassen i centrum både hvad angår trivsel og faglighed. Oftest tages der også andre mere overordnede emner op; som værdier, fremtiden, legeaftaler, ungdomsproblemer etc. Der vælges samtidig repræsentanter til forældrerådet.

OKTOBER

Motionsdag

Fredag før efterårsferien er der skolernes motionsdag. Børnene møder til normal tid i løbetøj. Eleverne er aktive mellem kl. 9.00 og 10.45. Børnene har mad med til et fælles festbord kl. 11.15 – det kan være pølsehorn, pizzasnegle, frikadeller, tærte, frugt og grønt etc.

Der er brug for forældrehjælp – enten til at stå ude på ruten eller hjælpe til i køkkenet. Forældre er også meget velkomne til at løbe med på ruten.

Dagen slutter kl. 13.25.

NOVEMBER

Løvfaldsfesten

Løvfaldsfesten erstatter den traditionelle forårsfest. Det er det helt store brag af en musicalforestilling, hvor alle skolens børn og voksne deltager. Festen ligger en torsdag aften og om fredagen har eleverne fri. Elever fra 0. - 3. klasse har mulighed for at komme i SFO hele dagen den fredag.

Der øves fra torsdag i ugen før til og med torsdag, hvor der om formiddagen kl. 10 er en forestilling for alle interesserede herunder bedsteforældre. Om aftenen er der forestilling kl. 19.00. Grundet pladsmangel er aftenforestillingen primært for forældre, søskende og gamle elever. Der tages entre og heri inkluderet kaffe/te og kage. Til børnene er der boller og sodavand/juice.

Efterfølgende er der dans og underholdning i gymnastiksalen for alle – og festen slutter kl. ca. 22.30

Juleværksteder

Sidst i november har vi tre dage med julehygge, de 2 første dage arbejder vi i juleværksteder. Eleverne vælger sig ind på diverse værksteder, hvor der bl.a. produceres julegaver. Fredag bliver der hygget med diverse juleaktiviteter, og der pyntes op på skolen.

DECEMBER

Lucia-optog

Den 13. december kl. 8.10 går 6. klasse Lucia-optog.

Forældre er meget velkomne. Efter optoget og morgensang fortsætter timerne som normalt.

Afslutning inden juleferien

Den 19. december er der sidste skoledag inden juleferien. Alle er velkomne. Eleverne har fri kl. 13.25.

JANUAR

Fælles Forældremøde

I januar/februar er der som regel fælles forældremøde for forældre og lærere på skolen. Forældremødet arrangeres i samarbejde med bestyrelsen. Her er der mulighed for, at vi alle får hilst på hinanden. Det fælles forældremøde bruges til at få vendt, hvad der rører sig på Velling Friskole af større ting, men også mere generelt i den frie skoleverden.

FEBRUAR

Fastelavnsfest

Fastelavnsfesten foregår så vidt muligt fastelavnssøndag kl. 14.00 – 16.00. Alle møder udklædte. Det er hyggeligt, når også de voksne er udklædte. En dag med tøndeslagning for alle udklædte, kaffe og fastelavnsboller.

Til dette arrangement tages entré.

Ældstegruppen i børnehaven står for afholdelsen af arrangementet.

MARTS

Intro-forløb til Ungdomsuddannelserne

8. kl. skal i uge 11 mandag-torsdag på besøg på diverse ungdomsuddannelser. Der er mulighed for komme ud at opleve to forskellige uddannelser efter eget valg – 2 dage pr. uddannelse. Eleverne er selv ansvarlige for transport til og fra uddannelsesstederne

Gymnastikopvisning

Friskolen deltager den lokale gymnastikopvisning i marts. Det foregår en lørdag. Alle børn og lærere laver en flot gymnastikopvisning på 20 minutter. Dagen tæller som en skoledag, og den er derfor obligatorisk.

Fredag før opvisningen omdannes en skoledag til fælles træningsdag på Fjordvang Efterskole, hvortil man møder omklædt. Forældre og bedsteforældre inviteres til generalprøve på Fjordvang Efterskole.

Pædagogiske dage

I slutningen af marts afholder lærerne 2 pædagogiske dage fra torsdag eftermiddag til fredag eftermiddag. Fredag er der brug for forældrehjælp til at tage sig af børnene. Dagen planlægges i samarbejde med lærerne.

APRIL

Generalforsamling

Hvert år i april måned afholder Velling Friskole og Naturhuset den årlige generalforsamling.

Der er tradition for et stort fremmøde, og det er i alles interesse at få valgt de rigtige forældrerepræsentanter ind i bestyrelsen. Da en friskole helt og holdent er forældrenes skole, så er godt bestyrelsesarbejde en vigtig brik i den store sammenhæng.

Forældre til elever i 0. kl. står for beværtningen og det praktiske denne aften.

MAJ

Prøve i valgfag 8. kl

Prøven i praktisk-musisk valgfag for 8. kl. ligger i slutningen af maj. Her går eleverne til prøve deres PM-valgfag. På Velling Friskole udbyder vi enten billedkunst eller madkundskab. Prøven er en del af 9. klasses afgangsprøve, og er derfor nødvendig for at eleverne får en fuld afgangsprøve i 9. klasse.

Fælleslejrskole

0. – 6. klasse er typisk på Fælleslejrskole i maj. (Hver andet år er 5. - 6. klasse en uge i Slesvig i efteråret, og deltager derfor ikke i lejrskolen i maj måned.)

JUNI

Sommertræf i Velling

Hver sommer, en weekend i juni, er der sommertræf i Velling arrangeres af VUIF. Det er et stort arrangement, som foregår over flere dage. Det starter torsdag og slutter lørdag.

Torsdag arrangeres der Mølleløb. Alle kan være med store som små.

Fredag er der Stjerne for en aften, hvor rigtig mange af friskolens børn optræder i klassebands på scenen. Deltagelse i Stjerne for en aften er frivillig, men typisk vælger stort set alle børn at være med. Friskolens lærere hjælper børnene med at øve op til selve aftenen.

Fredag eftermiddag i tidsrummet 13.00-14.30 afholdes der generalprøve, hvor alle børn, der deltager i aftenens show, skal være med. Efter aftenens show er der børnedisko.

Lørdag er der aktiviteter på festpladsen for alle, og om aftenen er der fest for de voksne.

Det er vigtigt at understrege, at sommertræf ikke kun er for Vellingboere, men for alle med interesse i Velling.

Sidste skoledag

Sidste skoledag begynder med morgenmad for 8. klasse og lærerne kl. 7.15.

Der er fælles morgensang med tale til 8. kl. Derefter er der fodboldkamp mellem 8. kl. og lærerne – som alle er udklædte! Resten af skolen samt de fremmødte forældre hepper. Efter fodboldkampen er der, frivillig vandkamp, spisefrikvarter og årets sidste time i klasserne. Til sidst sluttes der fælles i Gymnastiksalen, hvorefter lærerne ønsker god sommerferie med håndtryk til hver enkelt elev. Eleverne har fri kl. 13.25.