Kære alle

I skrivende stund sidder en flok pige fra 7. klasse nærmest under mit skrivebord. De udnytter nemlig at 0. – 6. klasse er taget til aktivitetsdag på Dejbjerglund Efterskolen til en god gang gemmeleg på hele den næsten tomme skole.

Ugen har ud over en fridag og aktivitetsdagen  budt på billedkunsteksamen for 8. klasse, og alle eleverne i 8. er nu kommet godt igennem deres første eksamen.

I mandags mødtes den nye bestyrelse for anden gang. I kan se lidt mere om, hvad mødet handlede om længere nede i dette fredagsbrev.

Næste uge står den på Åben Morgensang i Grundlovens tegn tirsdag den 11. juni, men ellers går vi en stille og rolig uge i møde. Der er efterhånden kun tre uger tilbage af dette skoleår, og jeg kan slet ikke forstå, at jeg går mit 4. skoleår på Velling Friskole i møde – tiden flyver bare afsted.

Der ligger nu et udkast til en årskalender på hjemmesiden under ”dagligdag”. Der kan I blandt andet se, at vi har familiedag lørdag den 21. september som afslutning på en fælles Naturfagsuge for hele skolen.

Jeg vil overlade resten af fredagsbrevet til en masse gode kræfter, hvis indsatser gør stor gavn for os alle. Så her kommer lidt nyt fra Bestyrelsen, Arbejdsdagsudvalget, om Stjerne for en aften og Musikskolekoncert fra Kirsten og Sommertræf fra VUIF.

God weekend,

Karoline


Nyt fra bestyrelsen

Den nye bestyrelse har nu været samlet 2 gange. Sidst var i mandags d. 3/6. Det tegner til et rigtig godt samarbejde og alle er klar til at arbejde for Friskolen og Naturhuset.

En del af mødet blev brugt på præsentation af analyserapporten udarbejdet af LCAfolk. Med afsæt i Friskolen og Naturhusets værdier og rammer, er de kommet med deres bud på, hvordan vi optimalt kan udnytte de eksisterende lokaler. Det var et meget seriøst og gennemarbejdet produkt vi fik præsenteret. Med spændende løsninger på udnyttelse af lokaler og forslag til interiør. Der er både tænkt i arbejdsgange for personalet samt kreative løsninger der underbygger læring og kreativitet for eleverne.

Vi glæder os til, i samarbejde med skolen og Naturhusets personale, at arbejde videre på det.


Nyt fra arbejdsdagsudvalget:

Kære alle forældre i Naturhuset og på Friskolen.

Vær opmærksom på, at der nu ligger et spørgeskema klar til besvarelse på VIGGO på forsiden øverst i den orange boks.

OBS. Begge forældre skal besvare spørgeskemaet.

Deadline for tilmelding til arbejdsdagene er d. 30. juni 2024.

Med venlig hilsen

Johanne og Anette, arbejdsdagsudvalget


Stjerne for en aften - fredag d. 14. juni
Vi glæder os til næste fredag, hvor det er den store børneaften
ved VUIF´s sommertræf.
Aftenen starter med fællesspisning. Herefter vil der være et par fællessange, inden det går løs med "Stjerne for en aften".
Alle friskolens klasser stiller med hver deres band. Herudover er der et pigeband på tværs af klasser, som gerne vil spille et nummer, de selv har skrevet.
Generalprøve
Om eftermiddagen er der generalprøve i teltet kl. 13.30.
Her øver vi alle numrene igennem i klasserækkefølge med
0. klasse først og 8. klasse til sidst. Jeg forventer, at vi er færdige
senest kl. 15.00.
Hilsen Kirsten


Musikskolekoncert mandag d. 17. juni kl. 19.00.
Der er en del børn på friskolen, som går til undervisning i Ringkøbing Skjern Kulturskole.
Mandag d. 17. juni kl. 19.00 er der sommerkoncert på friskolen.
Her vil de elever som får undervisning på friskolen optræde.
Musik karrusellen vil også vise, hvad de har lært i løbet af året.
Efter koncerten er friskolen vært med kaffe, saft og småkager.
Alle er velkomne.
Hilsen Kirsten


Kære alle.
Nu nærmer sig tiden for årets sjoveste weekend- nemlig sommertræf den 13,14 og 15 Juni.
Det er virkelig en weekend hvor børn og voksne hygger sig sammen. 🤗🤗

Torsdag er der plæverløb
Fredag er der gymnastikopvisning og stjerne for en aften med fællesspisning
Lørdag er der fodbold, loppemarked, opvisning og voksenfest om aftenen.
Kom og deltag det bliver helt fantastisk. Billetter til lørdag aften kan købes nu.
Vi håber vi ses til et fantastisk sommertræf

️Mange hilsner udvalget. 🌟